Visit our facebook page
Visit our twitterpage
Visit our Instagram
Customer Hotline: +65 6593 3691

แคมป์ภาษาจีนรุ่นจิ๋ว

อายุ 4 ถึง 8 ปี

เรียนภาษาจีนให้สนุก!

Camp Asia - Mini Mandarin from Website Videos on Vimeo.

รายละเอียดของแคมป์

(ราคารวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้าและบ่าย และเสื้อยืด Camp Asia)

อายุ

วัน

เวลา

ราคาต่อสัปดาห์

4 ถึง 5 ปี

จันทร์ถึงศุกร์

9.00 น. - 15.00 น.

$625

6 ถึง 8 ปี

จันทร์ถึงศุกร์

9.00 น. - 15.00 น.

$625

เนื้อหาของแคมป์

แคมป์ภาษาจีนรุ่นจิ๋วเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนกลาง หรือเสริมทักษะภาษาจีนกลางที่เด็กมีอยู่แล้ว เราสอนภาษาจีนผ่านดนตรี การเต้น การเล่านิทาน ละคร ศิลปะและงานประดิษฐ์ เกมประเพณีจีน และอื่นๆ อีกมากมาย แคมป์ภาษาจีนแสนสนุกของเรามีครูผู้สอนและผู้ช่วยครูสอนภาษาจีนที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างโชกโชน โดยเฉพาะการสอนเด็กเล็กๆ

แคมป์ภาษาจีนรุ่นจิ๋วจัดขึ้นสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นและระดับกลาง นักเรียนจะได้เรียนตัวเลข ตัวอักษรภาษาจีน และการสร้างวลีง่ายๆ ให้เป็นประโยคภาษาจีนสำหรับกลุ่มนักเรียนอายุ 6 ถึง 8 ปี ในขณะที่พัฒนาทักษะเหล่านี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนตามธีมของแต่ละสัปดาห์ไปด้วย โดยเรามีให้เลือกสองธีมซึ่งก็คือ ธีมสัตว์โลก และธีมครอบครัวและวัฒนธรรม