Visit our facebook page
Visit our twitterpage
Visit our Instagram
Customer Hotline: +65 6593 3691
Holiday Camps in Singapore - Math

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การจอง

การจองทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านระบบจองออนไลน์อัตโนมัติ ชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง จากนั้นเราจะส่งอีเมลยืนยันการจองไปให้คุณ การชำระเงินเต็มจำนวนถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการจอง

นโยบายการคืนเงิน

คุณจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเริ่มแคมป์สำหรับแคมป์ทุกแคมป์ เมื่อคุณยืนยันโดยการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวันเข้าแคมป์ได้ การคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงการจอง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.campasia.asia ได้จนกระทั่งก่อนวันเริ่มแคมป์ 10 วัน คุณสามารถเปลี่ยนวันเข้าแคมป์ได้ โดยเลือกวันเข้าแคมป์วันอื่นในฤดูนั้นๆ หรือเปลี่ยนกิจกรรมที่อยากเข้าร่วมในแคมป์ก็ได้เช่นกัน ในกรณีที่คุณต้องการเลื่อนวันเข้าแคมป์ออกไปแต่ยังอยู่ในฤดูเดิม คุณสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนกิจกรรมที่จองในแคมป์ไปเป็นกิจกรรมอื่น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากค่าใช้จ่ายของกิจกรรมใหม่สูงกว่ากิจกรรมแรกที่คุณได้ทำการยืนยันการเข้าร่วมไปแล้ว

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในช่วง 10 วันก่อนวันเริ่มแคมป์ โปรดติดต่อเราที่ 6436 7491 และเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแคมป์ต่างๆ ด้วย

ประกันภัย

เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในความดูแลของเรา จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะชนของเรา

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กในความดูแลของเรา และจะมีการเรียกหน่วยบริการฉุกเฉินหากจำเป็น นอกเสียจากผู้ปกครองจะแนะนำเป็นอย่างอื่น ผู้ปกครองต้องแจ้งการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมแก่ผู้จัดการแคมป์เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วม เนื่องจากเราตั้งใจทำหน้าที่ดูแลเด็กๆ อย่างเต็มความสามารถ เรามีพนักงานที่ผ่านการอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและ CPR จากสภากาชาดสหรัฐอเมริกา และพนักงานเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิแพ้ ซึ่งรวมถึงสามารถใช้ EpiPens และเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้ด้วย

 

วันที่และกิจกรรมที่เลือกได้

ข้อมูลทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ได้รับการปรับปรุงในการพิมพ์ในแต่ละครั้ง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ Camp Asia จะพยายามแจ้งผู้ปกครองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสภาพอากาศไม่เหมาะสม หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่เหนือการควบคุมของเรา

การถ่ายภาพ

โปรดทราบว่าเราจะทำการถ่ายภาพเด็กๆ ในแคมป์ในบางโอกาสเพื่อจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์แคมป์ เด็กๆ อาจต้องการถ่ายภาพของเพื่อนๆ เพื่อเอาไว้ระลึกถึงช่วงเวลาในแคมป์ โปรดแจ้งสำนักงานใหญ่ในขั้นตอนการจองแคมป์หากคุณมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การปกป้องข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งจดหมาย และ/หรือ ส่งอีเมลแจ้งคุณเกี่ยวกับบริการในอนาคตของเราเท่านั้น คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลได้ขณะทำการจอง หรือยกเลิกภายหลังเมื่อใดก็ได้

โอกาสที่เท่าเทียมกันและการคุ้มครองเด็ก

Camp Asia เป็นองค์กรที่สนับสนุนเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกัน และยินดีต้อนรับเด็กๆ ทุกคนโดยไม่จำกัดเพศ ความสามารถ เชื้อชาติ และศาสนา เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในแคมป์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับโอกาสเท่ากับคนอื่นๆ เรามีนโยบายที่จะไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติ หรือการคุกคามเด็กๆ ไม่ว่าคนใดก็ตาม Camp Asia มีพันธะตามกฎหมายในการคุ้มครองเด็ก ในฐานะองค์กรเกี่ยวกับเด็ก หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการทารุณหรือทอดทิ้งเด็ก เราจะมีการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรเกี่ยวกับเด็กต่อไป

สิทธิพิเศษ

เรามีนโยบายที่จะไม่แยกเด็กเพื่อสิทธิพิเศษใดๆ ในทุกกรณีเท่าที่จะเป็นไปได้ ความต้องการของเด็กมีหลากหลาย จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือมากในระดับไหน เพื่อทำให้เด็กเข้าร่วมและทำกิจกรรมที่ Camp Asia เราขอให้ผู้ปกครองของเด็กที่ต้องการสิทธิพิเศษติดต่อออฟฟิศหลักของเรา เพื่อพูดคุย ร่วมหาวิธีที่เราจะดูแลบุตรของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด และพิจารณาว่าต้องมีการจัดการพิเศษใดหรือไม่

การแยกเด็ก

ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น หากเด็กเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติทั่วไปของแคมป์ไม่ได้อย่างชัดเจน เช่น เด็กมีพฤติกรรมข่มขู่ แตกแยก ก้าวร้าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแยกเด็กออกจากแคมป์ โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับค่ากิจกรรมที่เหลือที่ได้จองไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแยกเด็กรวมถึงค่าจัดรถส่งกลับบ้าน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครอง

คำติชมจากผู้ปกครอง

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลเด็กๆ อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดเวลา โปรดบอกต่อผู้ปกครองคนอื่นๆ หากคุณพอใจกับบริการที่ได้รับจากเรา! หากมีปัญหา หรือข้อเสนอแนะใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ คำติชมของคุณมีค่า เรานำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงบริการของเราเสมอ หากพบปัญหาใดๆ โปรดแจ้งหัวหน้าแคมป์ที่ดูแลบุตรของคุณก่อน หรือแจ้งผู้จัดการแคมป์หากพบปัญหาร้ายแรง ผู้จัดการแคมป์ที่เกี่ยวข้องที่ Camp Asia จะได้รับคำแนะนำจากเรา และพยายามช่วยแก้ปัญหาให้คุณต่อไป