Visit our facebook page
Visit our twitterpage
Visit our Instagram
Customer Hotline: +65 6593 3691
Camp Asia Singapore - Why CA

Liên hệ

Văn phòng Camp Asia

Email:

info@campasia.asia

ĐT:

+65 6593 3691

Địa chỉ:

60 Anson Road #18-04, Mapletree Anson, Singapore 079914

 

Trường Quốc tế Úc

Trang web:

www.ais.com.sg

Email:

enrollments@ais.com.sg

   

Địa chỉ:

1 Lorong Chuan, Singapore 556818

Trạm tàu điện ngầm:

Lorong Chaun (8 phút đi bộ)

Xe buýt số:

73, 105, 159

 

Trường Quốc tế Hoa Kỳ Stamford

Trang web:

www.sais.edu.sg

Email:

admissions@sais.edu.sg

   

Địa chỉ:

279 Upper Serangoon Road, Singapore 347691

Trạm tàu điện ngầm:

Woodleigh (5 phút đi bộ)