Visit our facebook page
Visit our twitterpage
Visit our Instagram
Customer Hotline: +65 6593 3691
Camp Asia - Holiday Camps in Singapore

Các khóa trại

Mang niềm vui đến cho mọi trẻ nhỏ và sự tin tưởng cho các bậc phụ huynh!

Camp Asia tổ chức nhiều khóa trại với sự kết hợp tuyệt vời tại Trường Quốc tế Úc và Trường Quốc tế Hoa Kỳ Stamford, đảm bảo vị trí thuận tiện và cơ sở vật chất tuyệt vời đem lại niềm vui và tinh thần học tập tối đa!

Các khóa trại sắp tới

  • Từ 16 tháng 12 đến 20 tháng 12 tại Trường Quốc tế Hoa Kỳ Stamford

Để xem lịch biểu cả năm, hãy nhấp vào http://www.campasia.asia/calendar